Działka; Kobylnica; oferta nr 1005455

stan oferty: aktualna

typ oferty: sprzedaż

miejscowość: Kobylnica

numer oferty: 1005455

powierzchnia: 11600.00 m2

lokalizacja: Kobylnica

typ własności: własność

cena: 420000 PLN

opis: 

Nieruchomość gruntowa obejmująca dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 11.600 m 2 położona w Kobylnicy przy ul. Kasztanowej.


Działki w kształcie zbliżonym do prostokąta, bokiem o długości 53 m przyległe do ulicy Kasztanowej.


Teren płaski, porośnięty w większości samosiejkami, objęty planem zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Południe”.


Zgodnie z planem – działki w części przeznaczone są pod zabudowę usługowo –mieszkaniową, a w części jako tereny sportu i rekreacji, zieleni urządzonej i komunikacji.


Minimalna powierzchnia działek budowlanych po podziale – 900 m 2, powierzchnia zabudowy – max 45 % powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna – min 35 % powierzchni działki, wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji, dachy strome, pokrycie – dachówka ceramiczna lub materiały dachówko-podobne.


Dopuszcza się sąsiedztwo działek usługowych i działek mieszkaniowych. Uciążliwość prowadzenia działalności nie może przekroczyć granic własności.


Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej, zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej, zaopatrzenie w energię cieplną- z indywidualnych kotłowni, zaopatrzenie w energię elektryczną, z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami operatora sieci. Dojazd drogą utwardzoną.


Media: prąd, gaz, woda, linia telefoniczna - w drodze dojazdowej.


Nieruchomość położona w sąsiedztwie działek zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wolno stojącymi i w zabudowie szeregowej oraz sąsiaduje z Kompleksem BERELA w Kobylnicy oferującym usługi rekreacyjne, imprezowe i noclegowe.


Pośrednik prowadzący - licencja nr 888.